Visade sidor under den senaste månaden

På den här bloggen ger vi tips m m för byggande, scriptande och klädskapande i Second Life.

Gå med i gruppen SEC - Swedish Educational Center!
Gruppens syfte är att bidra till medlemmarnas möjligheter att tillfredsställa sin kreativitet i Second Life.
Genom den kommer du att få inbjudningar, kursmaterial, texturer, mallar och intressanta objekt som du kanske kan ha nytta av i ditt skapande. Kontakta Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com eller via IM!

SEC-gruppens medlemmar kan använda gruppens "notices" för att skicka ut sina egna skapelser, texturer råd och rön och gruppchatten för att få råd och dåd när man som mest behöver det i sitt skapande.
Vi hjälper varandra efter bästa förmåga att förverkliga våra kreativa drömmar!

Lärare, Byggare och klädskapare

Lärare, Byggare och klädskapare
Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com och Snowy Montpark: snowychannel@gmail.com

Syjunta - klädskaparkurs på Solace Island - SEC

Att använda bildbehandlingsprogram för att göra kläder

Vi har i ett tidigare avsnitt behandlat mallar och vad de är och hur de används:http://byggochdesign.blogspot.com/2010/02/mallar-templates-for-klader.html

Just i den här lektionen har jag valt att använda Photoshop (PS). Men det hade gått lika bra med t ex GIMP: (http://www.gimp.org/downloads/), som har liknande funktioner och verktyg.

Här har jag valt att göra en kavaj. Det för att den består av både en över del där man använder mallen "Template Upper" och mallen "Template-Lower":
(http://www.robinwood.com/Catalog/Technical/SL-Tuts/SLPages/AVUVTemplates.html)
och man kan behöva göra mönsterpassningar mellan dem om man inte vill dölja skarven mellan överdel och underdel med ett bälte, vilket är vanligt.

Kavaj
Börja med att öppna din bildbehandlare och välj sedan en textur eller tygstruktur om du skall ha en sådan. Kopiera in din valda textur till ditt bildbehandlingsprogram. Man kan ju rita direkt i mallarna också. Vi kommer att göra båda sakerna här i olika moment.


För kursen här idag valde jag den diskret fiskbensmönstrade texturen som ni alla har i ert ”library” från Linden: ”Fabric Linen Serpentine".
För att kunna jobba med den i mitt bildbehandlingsprogram, sparade jag ner den till min hårddisk från SL. ”Save texture as” under ”File” som du har i din SL viewer.
Viktigt:
För att göra det måste man först kopiera texturen från "Library" till ditt ”inventory”, och därefter öppna texturen i ditt "inventory" i SL. Därefter använda ”Save texture as” för att få den till din hårddisk.
Den valda texturen öppnade jag sedan inifrån bildbehandlingsprogrammet. Jag valde Photoshop (PS) idag men det går lika fint med något av de andra bildprogrammen som kan hantera lager och transparenta bilder.
Jag högerklickade i lagerbilden på ”Layer 0” och duplicerade det till ett ”layer 0 copy”.
Det är ju en tämligen kontrastlös textur så jag skärpte upp den genom att använda verktygen ”Adjustments” i PS under ”Image” . Där hittar man bl a ”brighten/contrast”. Prova dig fram tills du fått fram det du vill ha. Det kan behövas flera omgångar innan man är där!
Jag valde att göra tyget grått (inga färger) för då kan du färga din färdiga kavaj i efterhand, ja även i SL och på så sätt få valfrihet där.
Gör gärna din grundtextur sömlös!

Sömlösa texturer
Jag har tidigare skrivit om hur man gör sömlösa marktexturer: http://byggochdesign.blogspot.com/search/label/s%C3%B6nl%C3%B6s.%20seamless
Här kan du läsa mer om hur man gör sömlösa texturer i Photoshop:
http://www.photoshoptextures.com/texture-tutorials/seamless-textures.htm
Gör bilden kvadratisk: ”image” och ”Image seize”! Jag valde att göra den 512x512 för att då är den en multipel av mallarnas format. Där efter gjorde jag den sömlös så att jag lättare kan foga samman flera texturbitar i ett kopieringsförfarande till en större sammanhängande textur med rätt mönsterstorlek och utan synliga skarvar i mönstret.


Ett bra verktyg för sömlösa texturer finner man under ”Filter” där man väljer filtret ”Other” nästan längst ner i tablån och därefter ”Offset”. Bilden delar sig i 4 rutor. Gör dom kvadratiska och lika stora och tryck ”OK”
Men oj då blir det ju synliga linjer i din textur och dom kan vi ju inte ha!
Det finns flera sätt att eliminera störningar i mönstret längs texturens mittlinjer. Ett sätt kan vara att här använda ”stämpelverktyget” som du hittar i bildprogrammens verktygslist. Alla användbara bildprogram har sådana.

Nu skall det gå lätt för dig att göra ett jämnt sammanhängande tygstycke av vilken storlek som du vill i ditt bildbehandlingsprogram. Öka bara ”canvas size” under fliken ”Image” så att ditt tänkta tygstycke får plats.

Nu är det dags att börja arbeta i din mall!

Kopiera och klistra in i din valda mall. Du kommer att märka att ett nytt lager bildas varje gång du ”klistrar in”. Och det går åt flera linklistringar innan du har täckt ditt mönster. I det här fallet gick det för mig åt 6 lager innan jag hade täckt framsidan mallen.
Använd gärna många lager när du arbetar i ett bildbehandlingsprogram!!!
Det går lättare att ändra något i efterhand då!!!
Högerklicka på det senaste lagret och välj ”Free transform”.
”Free transform” är ett av de trevligaste verktygen i bildprogrammen. Funktionen är lite olika avancerad i dom olika programmen. Du når de andra funktionerna i verktyget om du högerklickar när du är i ”Free transform”. Prova! Dom är väldans matnyttiga när man vill anpassa en bild till mallarna. När du dragit kopiorna samman så att de ligger kant i kant kan du låta de fyra lagren bli ett genom att markera alla fyra lagren och sedan högerklicka för att välja ”merge marked layers”.
Nu har vi ett bra tyg att ”klippa till och sy” till vårt plagg av. Precis som i RL behöver vi ett mönster. Därför öppnar vi två av mallarna för att göra en rock: Vi behöver naturligtvis ”Template-Upper” men den räcker inte tillräckligt långt ner för en vanlig kavaj. Så vi kommer också att använda ”Template- Lower”.

Så här ser det ut när vi har kopierat in vårt tyg mellan lagren i mallen ”Template-Upper”.
Se hur jag lagt in ”tyglagret” så att jag ser sömsmåner och färgmarkeringar för mönsterpassningar mellan t ex ärmar, underdelar osv. Skulle du vilja se mallens UV-linjer och skuggningar (dom två understa lagren) kan du tillfälligt göra lagret med tyget delvis transparent, t ex 70%. Du gör det överst till höger i fönstret som visar lager när du markerat det lager du vill göra t ex mer transparent.
Genom att använda ”Free transform”, "copy" och "paste" så kan vi få tyget att få rätt mönsterstorlek och att passa över mallen. Använd mallens färgmarkeringar för att få mönsterpassning mellan delarna i ”Template-Upper” och ”Templagte-Lower”.
Bra funktioner inom ”Free transform” är ”wrap”, "distort", "shew" och "scale" . Med dem kan du förskjuta delar av mönstret så att det t ex ger mönsterpassning eller önskade skevheter i det färdiga plagget.
Så nu är det dags att att foga samman tygdelarna och det gör vi precis som tidigare genom att markera de lager du vill foga samman (de jag markerat i bilden) till ett lager och sedan högerklicka och välja ”Merge Layers”.

Nu bör du radera bort tyget utan för sömnmarkeringarna. Jag har valt att även radera på ärmarna för på dem vill jag ha tyget i en annan riktning. Det ordnar du genom att använda verktyget "Rectangular Mark Tool" (finns bland standardverktygen i verktygslisten) för att "copy" en del av mönstret och sedan "Paste" delen i mallen igen. Du får då ett nu ett hytt lager med bara det inklistrade tygstycket för din ärm. På det lagret använder du "Free transform" igen (högerklicka på lagret och välj "free transform". Du kan nu dra och vrida tyget till rätt ställe i din mall. Gör samma sak ännu en gång för att få tyg över den andra ärmdelen.
Och på samma sätt gör vi med ryggen. Använd mallarnas linjer och mönsterpassningar så att ärmarnas insida och utsida blir lika långa eller går lika långt ner på armen. Radera så att du får en bra halslinje både på fram- och baksida. I bilden ser du också hur jag lagt in lager med ett slag, knappar och ritade stödlinjer för kragen på ryggen.


Samma sak med underdelen. I mallarna finns markeringar som ger stöd för hur lång kavajen skall gå ner på låren. I bilden visar jag med de röda linjerna hur jag tänkt mig radera så att kavajen får rätt längd. Dess utom hur jag mönsterpassat mellan överdel och underdel med hjälp av färgmarkeringarna vid de översta pilarna.


När du raderat överflödigt tyg kan det se ut så här. Därefter har jag här ritat in en linje för att markera en delning mellan tygerna där de går omlott och dessutom två linjer för att här markera fickor.

Nu är det dags att spara!
Spara ner som texturer för Second Life genom att visa bara de lager du vill ha med som blivande texturer i Second Life. Ge dina filer ett namn så att du kan hitta dem i Second Life när du har laddat upp dom till ditt "inventory" i den världen. Välj ett format: PNG, TGA (targa) är bra för de stöder transparenta texturer.
Ladda därefter upp dina två nya texturer (en överdel och en underdel) till ditt "inventory" i Second Life och du är redo att göra din nya kavaj med verktyget "appearence" : http://byggochdesign.blogspot.com/2009/11/kladskapande-att-anvanda-verktygen-som.html

Kay

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar