Visade sidor under den senaste månaden

På den här bloggen ger vi tips m m för byggande, scriptande och klädskapande i Second Life.

Gå med i gruppen SEC - Swedish Educational Center!
Gruppens syfte är att bidra till medlemmarnas möjligheter att tillfredsställa sin kreativitet i Second Life.
Genom den kommer du att få inbjudningar, kursmaterial, texturer, mallar och intressanta objekt som du kanske kan ha nytta av i ditt skapande. Kontakta Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com eller via IM!

SEC-gruppens medlemmar kan använda gruppens "notices" för att skicka ut sina egna skapelser, texturer råd och rön och gruppchatten för att få råd och dåd när man som mest behöver det i sitt skapande.
Vi hjälper varandra efter bästa förmåga att förverkliga våra kreativa drömmar!

Lärare, Byggare och klädskapare

Lärare, Byggare och klädskapare
Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com och Snowy Montpark: snowychannel@gmail.com

Script - partikelkurs 2010-03-09

Dagens ämne är scriptning av partiklar /particles/

Det är sånt som skapar fyrverkerier och sånt från en prim. Det behöver inte vara fyrverkerier, kan vara svart rök, gula kulor, röda hjärtan osv. Färgen kan man bestämma själv och det kan vara färg som ändras.Partiklar utgår alltid från en prim, från mitten av en prim. Sen kastas dom ut i en eller många riktningar. Man startar partiklar genom ett script i en prim.

Partiklar genereras i primmen, kastas ut, och dör efter säg 30 sekunder. EN prim kan bara ha EN partikelgenererare.

Startar man ett annat script i primmen som genererar partiklar så tar det över och tidigare partikelspridning försvinner.

Partiklar skapas enbart i din PC. Dom bidrar inte till lagg för andra på en sim, men dom lastar ner din pc. En sim kan max ha 4096 partiklar.

Partiklar kan påverkas av vinden på simmen. Partiklar kan påverkas av gravitationen. Partiklar kan riktas/falla emot en person eller en prim.

Det skojiga med partiklar är att dom är tvådimensionella /dvs som ett foto/, men dom vänder alltid bredsidan mot den som tittar. Det går inte att titta på en partikel /tex ett utkastat hjärta/ från sidan!

Steg 1: Partiklar genereras

Dags att skapa din första partikel. Partiklar skapas av ett script. Rezza en prim. Skapa ett standardscript. Du skapar ett script genom att välja fliken Content och där klickar du på New Script. Vi skall nu skriva ett script som startar partikelutkastning när vi klickar på primmen.


(Klicka på bilden för att se bättre)

Leta upp där scriptet innehåller "Touched". Efter det skriver ni in raden som finns på planschen märkt 1 dvs: llParticleSystem([PSYS_SRC_PATTERN, PSYS_SRC_PATTERN_EXPLODE]);

Var noga med parenteser, hakparenteser och semikolon!
Tryck på Save. Ta bort redigeringsfönstret (men lämna scriptfönstret kvar) så att primmen kan klickas. Klicka på primmen.

Partiklar skapar man med ett enda kommando
- llParticleSystem . Men det kommandot har jättemånga varianter och delkommandon.

Partiklar sprutar ut i alla riktningar från primmens mittpunkt.
Vi tittar på scriptraden. Detta är det enklaste utförandet av partikelgenerering.

Efter llParticleSystem är det en startparentes den säger: Här börjar parametrarna till kommandot. Efter startparentesen kommer en start-hakparentes. Den inleder en lista
listan innehåller alltid en eller flera "kommando-parameter-par" dvs
PSYS_SRC_PATTERN betyder källmönster dvs utkastad partikels mönster
vilket mönster det är beskrivs i PSYS_SRC_PATTERN_EXPLODE som är "bollar"
sen finns det en massa andra definitioner som inte anges nu, men som har standardvärden om man inte säger något.

Steg 2: Röda partiklar

Nu skall vi förändra scriptet och titta lite på olika kommandon
Vi skall vi göra partiklarna röda.

Ändra scriptet så att det ser ut som:

(Klicka på bilden för att se bättre)

Gör sen Save, ta bort Edit-fönstret och klicka på primmen. Det skall bli rött!
Här har vi satt startfärg till RÖD dvs <>. Man kan också ange om man vill att färg skall ändras, det gör vi inte nu.

Steg 3: Partiklar sprids i en osynlig kon

Nu skall vi få partiklarna att spridas i en kon uppåtDet två nya raderna med PSYS_SRC_ANGLE ... bestämmer utseendet på en osynlig kon (upp från primmen) som partiklarna skall spridas i. Här skulle man kunna ändra färg att gå från röd till svart, då blir det en eld med rök

Man kan ändra storlek på partiklar, till och med låta partiklar ändra storlek när dom svävar.
Man kan införa gravitation, dvs partiklarna kastas upp och faller sen ner. Man kan ändra hastighet på partiklar, man kan ändra antalet partiklar som kastas ut per sekund. Man kan ändra hastighet, då stiger dom högre/lägre

Steg 4: Partiklar som röda hjärtanSen kan man bestämma hur partiklarna skall se ut. Man kan definiera en textur.
Här använde en textur som kalla "heart", ett rött hjärta mot en transparent bakgrund. Dra den från ert inventory till primmens inventory (inte till primmens ytor).

Ändra scriptet så det blir som plansch 4.

// betyder detta är en kommentar, dvs ingenting skall utföras!
Klicka på Save, ta bort Edit-fönstret och klicka på primmen.
Lägg märke till att man inte kan se hjärtanen från sidan, hur man än tittar så ser man dom framifrån.

Längre än så går jag inte i att ändra script. Ni får experimentera på egen hand senare.

Lite mer information om partiklar

Om man tar bort ett script från en prim som genererar partiklar, så försvinner inte partikelgenereringen. Man måste köra ett script som innehåller llParticleSystem med en tom lista

En sim kan max ha 4096 partiklar.

Man hittar mycket hjälptexter om partiklar
Fråga på Google efter particles second life
Det finns många länkar till helpvideo, byggbloggen kommer att berätta mer
Här är den bästa scripthjälpen tycker jag
SL:s egen LSL-hjälp innehåller en hel del, lite svår att hitta, men sök på particles till vänster

Om man vill kan man i inställningar säga att man inte vill se några partiklar.
Men som standard är det påkopplat.

Partiklar förekommer som griefer-verktyg när griefers vill jäklas. Fara om alla kan bygga! Då kan man stänga av partikelvisning, men andra fortsätter att se dom!
Den som äger landet måste då så fort som möjligt hitta primmen/primmarna som genererar partiklar och returnera dom. Det kan finnas många prim! Dom kan vara osynliga! Koppla på "Se osynliga prim".

Tips om mera information om partiklar och script:

Här den bästa hjälpen om script: http://wiki.secondlife.com/wiki/LSL_Portal

Här finns den delen som handlar om just partiklar: http://wiki.secondlife.com/wiki/Particles"

Det finns massor av hjälp via Google, sök på particles second life

Många videosnuttar beskriver partikelscript: tex: http://wiki.secondlife.com/wiki/Particle_editing_-_Video_Tutorial


Här ett mycket bra ställe i SL: Particle lab (med massor om partikel-script-information: http://maps.secondlife.com/secondlife/Teal/180/74/22

Avslutning

Kursavnittet avslutades med att Omei Qunhua kom och visade konstverk gjorda med partiklar. Det var en speciell form av partiklar (stillastående!) som hela tiden genererades.


Här ses konstverket :kvinnan med jordgloben (en partikel!). Kursledaren i gul hjälm och till höger Omei Qunhua.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar