Visade sidor under den senaste månaden

På den här bloggen ger vi tips m m för byggande, scriptande och klädskapande i Second Life.

Gå med i gruppen SEC - Swedish Educational Center!
Gruppens syfte är att bidra till medlemmarnas möjligheter att tillfredsställa sin kreativitet i Second Life.
Genom den kommer du att få inbjudningar, kursmaterial, texturer, mallar och intressanta objekt som du kanske kan ha nytta av i ditt skapande. Kontakta Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com eller via IM!

SEC-gruppens medlemmar kan använda gruppens "notices" för att skicka ut sina egna skapelser, texturer råd och rön och gruppchatten för att få råd och dåd när man som mest behöver det i sitt skapande.
Vi hjälper varandra efter bästa förmåga att förverkliga våra kreativa drömmar!

Lärare, Byggare och klädskapare

Lärare, Byggare och klädskapare
Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com och Snowy Montpark: snowychannel@gmail.com

23 februari 2010 (Byggkurs för nybörjare, IronSide) Sammandrag

Referat från bygg- och klädskaparkursen tisdag (16/2)

Idag pratar vi om hur man skapar, flyttar och vrider prim med hjälp av rutnät och siffervärden. Tips om hur man bygger raka objekt (flera prim i rad).
Många har lite svårt att bygga och passa in alla primmarna. Det blir gärna fula skarvar hur man än justerar.

Varje sim (utom vissa typer) har 15.000 prim. Dom fördelas efter hur stor mark man har.
En prim beskrivs med tre saker
- var den är på simmen x y z
- hur stor den är x y z
- hur vridningen är runt x y z -axlarna
(dessutom kan en prim ta olika former kub, cylinder osv)

Ni vet hur man ändrar x y och z på primmen, man drar i pilarna
Men kolla nu det finns mer än pilar.Ta fram en prim och kolla att ni ser de små trianglerna med hjälp av dom får man en skala som hjälper till vid flyttning. Här på planchen ser ni skalan, man kan nu röra primmen på olika sätt. Om musen är nära primmens mitt så rör man helt fritt i pilens riktning. Om musen är på skalan eller utanför, så kan man bara röra i steg om det som är inställt

Ta tag i färgpilarna och rör mussymbolen mot skalan, man har alltså fått en skala som man kan röra primmen utefter. Den skalan kan man ändra med ett fönstersom man får via menyn upptill: "tools grid option".

Längst ner på Grid-optionfönstret kan man ställa in hur tydligt skalan skall synas,
tips: dra den rätt långt åt höger.Detta fönster avslöjar en hel del om grid-nätet som används för placering. Gridnätet har en grovskala och en finskala, man kan ställa in grovskalan överst den är en meter på bilden, sen kan man ställa in hur långt bort man skall se skalan (här 12 meter). Sen sen kommer en ruta Enable Sub-unit snapping: skall primmen förflyttas med små eller stora steg, (subunits=små steg) ni ser att skalan har stora och små steg. Om man tar bort Enabel subsnapping, så åker primmen i steg om en meter
därför att man just valt en meter överst.

Längst ner finns Show Cross sections . Det är en användbar funktion om man håller på att ålacera en prim i förhållande till andra primmar. Som ni ser på planchen nedan så finns en rosa del (ett snitt genom primmen). Den ligger fast i den prim som man flyttar, men den rosa ytan finns också i alla närliggande primmar
och på så sätt kan man justera in primmen (förhoppningsvis).Detta med skala är inte bara placering i x y z led, det är också storlek på prim, vridning på prim, när man flyttar en prim får man mått från simmens kanter (undersidan för z). När man storleksändrar en prim sker måttet från primmen själv (oftast motsatta kanten).


Här ser man hur måttet sker vid storleksändring, mätt från vänstersidan eftersom man flyttar högra ytan på primmen. Nu kan vi ändra läge på en prinm (med skala)
vi kan ändra storlek (med skala), nu till rotation.

Trycker man ner Ctrl så får man tre bågar som kan vrida primmen runt x y z -axlarna.
Tar man tag i nån av bågarna med musen och drar så får man en liknade grid-bild,
märk nu att man här får vädersteck och upp/ner.Om man för musen (när man valt färgbåge) innanför bågen så kan man ändra till vilken vinkel man vill, om man för musen utanför bågen, så kan man bara ändra vinkel som skalan anger.

Det vanligaste felet när man bygger är att primarna inte är orienterade upp ner öster-väster och nord-syd. Bygg ALLTID i dom riktningarna! Sätt ihop flera prim, länka, SEN ställer ni in huset-möbeln som ni vill ha den. Jobba bara med ändringar i räta vinklar (alla tre riktningarna). Bygg först vrid sen

Nu en sista grej

Ni vet att prim är hårdvaluta, men det går faktiskt att skapa prim som inte räknas.
Dom kallas temporära och varar bara 30 sek till nån minut. Dom räknas inte in i er primgräns. Linden har en hemlig gräns för antalet temporära primmar på en sim

De temporära primmarna kan vara bra att använda i script. Det går att köpa möblemang som skapa sig själv hela tiden med temporära prim. Kostar bara 1 prim för tomtägaren.

Nu är klockan 23.00 nu är det slut och jag svarar gärna på frågor om jag kan. Nästa tisdag är det klädskaparkurs med Kay.

Adrina Welders frågade om nån var intresserad att höra om "Use selection for grid"?
Det kanske kan bli en del i en kommande kurs?

/Ironside

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar