Visade sidor under den senaste månaden

På den här bloggen ger vi tips m m för byggande, scriptande och klädskapande i Second Life.

Gå med i gruppen SEC - Swedish Educational Center!
Gruppens syfte är att bidra till medlemmarnas möjligheter att tillfredsställa sin kreativitet i Second Life.
Genom den kommer du att få inbjudningar, kursmaterial, texturer, mallar och intressanta objekt som du kanske kan ha nytta av i ditt skapande. Kontakta Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com eller via IM!

SEC-gruppens medlemmar kan använda gruppens "notices" för att skicka ut sina egna skapelser, texturer råd och rön och gruppchatten för att få råd och dåd när man som mest behöver det i sitt skapande.
Vi hjälper varandra efter bästa förmåga att förverkliga våra kreativa drömmar!

Lärare, Byggare och klädskapare

Lärare, Byggare och klädskapare
Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com och Snowy Montpark: snowychannel@gmail.com

Primbyggarkurs 23 mars (nybörjarkurs)

Inledning

Idag skall vi gå igenom hur man kan skapa prim, speciellt forma om dom. Vi har en gästlärare idag, Adrina som har stor erfarenhet från grafiskt arbete i 3D. Alla som är med hela timmen får en present av Santa Kohime (specialist på animationer).

Alla söker upp en ledig fyrkant, alla skall kunna skapa prim här. Har ni nått att fråga om gör det omedelbart, ser jag det inte: fortsätt fråga! Jag kommer att beskriva hur man hanterar primmar med gamla viewern, nya (V2) är lite lite annorlunda. Troligen har dom flesta nybörjare den gamla varianten. Man kan se om det är gamla eller nya genom att titta längst upp till vänster i menyn. File Edit … betyder gamla viewern. Me, Comunicate betyder nya (V2).

En Prim

En prim är den vanligast byggstenen i SL. Antalet primmar man kan använda bestäms av tomtytan man äger. Ett vanligt antal är 0.22 primmar per kvadratmeter. Dvs cirka en prim per 5 kvadratmeter. Denna tomt är på 3440 kvadratmeter, så det finns 3440 * 0.22 = 787 primmar att bygga med. Jag äger land på annat ställe på denna sim, då kan jag (och ni) bygga med dom primmarna även här.

Man kan placera prim på flera ställen:
- På marken (om man äger marken eller får bygga där)
- Lagra i inventory som alla i SL har. Eller tom. lagra prim i en prim!

Skapa prim

Man skapar en prim på många sätt. Mitt favoritsätt är att högerklicka på marken, välja CREATE och sen klicka på marken. En kub med gula kanter skapas då. Det gula betyder att det är just den vi jobbar med. Samtidigt öppnas ett redigeringsfönster som beskriver primmen.


Skapa nu en prim på er platta. Högerklicka på plattan, välja CREATE och sen klicka på plattan.

Man kan förändra primmen på primmen själv, eller genom att förändra värden i redgeringsfönstret. Vi börjar med primmen. Som ni ser så finns det pilar åt olika håll, man kan nu ta tag i nån pil och flytta primmen upp/ner/sidledes. Nu dyker skalor upp som gör att man kan placera primmen på bestämda avstånd. Flyttar man musen till skalorna så sker flyttningen i bestämda steg, man kan avläsa på skalorna var primmens mittpunkt är.

En prim kan sväva i luften, sättas inuti en annan prim, sänkas ner i marken.

En ensam prim kallas också ett objekt. Man kan sätta ihop (länka) två (eller flera) primmar så blir dom ett objekt. Då blir primmarna "hoplimmade" med varandra och kan flyttas som om dom vore en enda prim.

När man skall hantera flera primmar och sätt ihop dom, kan det vara bra att känna till några verktyg som finns.


Gridhjälp för att placera prim.

Adrina gick här igenom hantering av grid i samband med primplacering. Det kommer att beskrivas i en senare inlägg på denna blogg.


Vrida prim


Vill man vrida primmen, trycker man på Ctrl OCH HÅLLER NERE, sen tar man tag i någon av bågarna och drar. Även här finns det skalor som man kan använda om man vill vrida till bestämda ställen. Tänk på att man jobbar i tre dimensioner, man kan vrida i tre dimensioner. Olika färger på bågarna. Ett tips: När nu bygger kör ALLTID i räta vinklar, det blir mycket enklare då.


Ändra storlek

Om man vill ändra storlek på primmen, tryck på Ctrl och Skift OCH HÅLL NERE. Nu ser man punkter som man kan ta tag i och dra (kom ihåg att hålla nere Ctrl och Skift). Röd, grön och blå förändrar primmen en en ledd dvs en dimension. Grå punkt förändrar hela primmen dvs i tre dimensioner.

Måttyper

Man kan säga att en prim har tre måtttyper:
- Hur stor den är i tre ledder (x y z)
- Hur den är vriden i förhållande till x- y- och z-axeln
- Var på simmen den finns (mätt från nordöstra hörnet på simmen) och botten av simmen (z)

Redigeringsfönstret

Vi kan se alla dessa måttyper i redigeringsfönstret, klicka på flik Object
Position (meters) X: berättar hur långt från östra kanten av simmen.
Position (meters) Y: berättar hur långt från norra kanten av simmen.
Position (meters) Z : berättar hur långt från botten av simmen.
Man kan ställa in med 1 millimeters noggranhet!

Size (meters) är samma sak men nu gäller det storlek på primmen
Man kan ställa in med 1 millimeters noggranhet, men SL går till närmaste centimeter
En prim kan inte vara större än 10 meter i någon ledd. (Jo det finns trix)
En prim kan inte vara mindre än 1 centmeter i någon ledd. (Jo det finns trix)

Rotation (degrees) talar om hur primmen är vriden (orienterad)
Runt X-axeln (den röda), runt Y-axeln (den gröna) och runt Z-axeln (den blå)

Nu tittar vi på dom övriga uppgifterna på denna flik (Flik Object i Redigeringsfönstret)

Edit object parameters (mitten till vänster)
- Locked - kryssa för denna om primmen är färdigbyggd och ni inte av misstag
vill råka radera den (lätt gjort)
- Physical - kryssa för om primmen skall lyda tyngdlagen och falla (rulla) mot marken.
- Temporary - kryssa för om ni vill att primmen skall försvinna om ca 60 sekunder
(sällan använt)
- Phantom - kryssa för om ni vill kunna gå igenom primmen (hemlig dörr?)

Längst ner till vänster finns en dropdown-lista med Material, här kan ni ställa in hur primmen skall studsa och hur studsen skall höras (om den är Physical).

Överst på fliken finns Buliding Block type
Här kan man förändra en prims form. Normalt är det box (kub).
Man kan välja flera olika former på primmen, tex sfär(sphere) eller cylinder (tube)
Det finns även ett val Sculpted, som betyder skulpterad prim, där laddar man en beskrivning på formen. Mycket populärt när man vill spara prim och skapa oregelbundna former.
Ni ser på lådan vid Kay-kanten mitt första försök att skapa en dalahäst med bara två prim.

Skapa nu en prim som är en box. Lägg märke till att den blå pilen pekar upp.
Nu skall vi titta på dom andra fälten i fliken object:
- Path Cut Begin and End: Startvärdena är 0 i B (Begin) och 1 i E (End).
Klicka på B pilen upp och titta på primmen. den urholkas runt den blå axeln. E kommer att urholka från andra hållet. Bra om man vill göra en ränna eller ett tak (kanske en fåtölj?)
Sätt tilbaka startvärdena 0 i B och 1 i E.

- Nästa fält är Hollow (som betyder hålrum)
Klicka på pil upp för Hollow, titta på primmen, det skapas ett hål längs den blå axeln. Hålet är normalt fyrkantigt (om man har en box) , man kan välja annat hål med Hollow Shape: prova med några andra. Sätt hålet till 50 procent

- Nästa fält är Twist Begin and End
Klicka på pil upp för B och se hur botten vrids, man kan vrida botten ett halvt varv (180 grader)
Sen kan man vrida överdelen åt andra hållet lika mycket, klicka på nerpil på E. Nu har vi fått en skruv med skruvhål i mitten. Återställ till startvärden: B=0 E=0

- Nästa fält är Taper (taper betyder spetsa till)
här kan vi spetsa till översidan i X led genom att öka X, om X är minus så spetsar vi till undersidan i X-led på samma sätt spetsa till översidan i Y led osv.
Återställ till startvärden: X=0 Y=0

- Nästa fält är Top Shear (shear betyder klippa men jag vill nog använda knuffa)
här kan vi knuffa till översidan i X led genom att öka/minska X, och översidan i Y led genom att minska/öka Y. Återställ till startvärden: X=0 Y=0

- Sista fältet är Slice Begin and End (slice betyder ju skära skivor ur)
Här kan vi skär bort en bit underifrån eller överifrån. Jag kommer inte på någon bra användning för denna grej. Återställ till startvärden: X=0 Y=0

Om man väljer olika form på primmen (tex box, cylinder, torus dvs ringmunk) så får man olika antal funktioner att leka med. Torus har några fler.

Detta var ett antal av dom verktyg man har för att förändra en prims utseende, det finns många fler. Genom att kombinera dessa kan man skapa många underbara saker.

En prim kan man förändra på flera sätt:
- Ge den en färg (på en eller flera sidor)
- Ge den ett mönster (texture) på en eller flera sidor
- Göra så att den utsänder ljus
- Göra den genomskinlig (eller grader mellan genomskinlig och ogenomskinlig)
- Förse den med ett program (script) som tex ändrar färg/form, lyssnar på
kommandon, skickar mejl…
- Sätta ihop med andra prim (tex till en möbel ett hus)
- Man kan lagra saker i en prim: andra prim, ljud, texturer, program (script)
- Sälja/ge bort primmen/primarna till nån annan, bestämma ev pris
- Bestämma om nästa ägare får ändra eller ge bort i sin tur
(Slut)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar