Visade sidor under den senaste månaden

På den här bloggen ger vi tips m m för byggande, scriptande och klädskapande i Second Life.

Gå med i gruppen SEC - Swedish Educational Center!
Gruppens syfte är att bidra till medlemmarnas möjligheter att tillfredsställa sin kreativitet i Second Life.
Genom den kommer du att få inbjudningar, kursmaterial, texturer, mallar och intressanta objekt som du kanske kan ha nytta av i ditt skapande. Kontakta Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com eller via IM!

SEC-gruppens medlemmar kan använda gruppens "notices" för att skicka ut sina egna skapelser, texturer råd och rön och gruppchatten för att få råd och dåd när man som mest behöver det i sitt skapande.
Vi hjälper varandra efter bästa förmåga att förverkliga våra kreativa drömmar!

Lärare, Byggare och klädskapare

Lärare, Byggare och klädskapare
Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com och Snowy Montpark: snowychannel@gmail.com

Mallar - Templates - för kläder

Om mallar och UV-punkter.


Våra avatarkroppar är ju i högsta grad 3d. Annars vore vi ju platta som gamla tiders klippdockor. Och hur kul skulle det vara?
Vi ger våra avatarer ett utseende genom att ge dem skin, kläder i olika lager på varandra. Det gör vi genom att lägga en bild av hur vi vill att vår yta skall se ut, över våra härligt formade kroppar. Det är en 2d-bild som visar detaljer i vårt utseende. Den 2d-bilden "smetas över 3d kroppens yta. Det är vad som sker när vi använder "Appearence"-verktygen och ger våra kläder en textur eller "fabric" i Second Life.
Men hur får vi då färg på rätt ställe i vår tvådimensionella bild? Så att ett öga hamnar i rätt hålighet, en mun inte sitter i pannan eller på halsen eller en skrynkla hamnar tvärs över magen på oss.

Alla punkter på på vår kropps 3d-yta har matematiskt överförts till punkter i en 2d-bild, som enkelt kan sägas vara en sorts plan utbredning av vår kropp. Koordinaterna (x, y, z) på våra 3d-kroppar har avbildats matematiskt till punkter (U,V) i en 2d-bild. Det är de knutpunkterna, som kallas UV-punkterna i de lite platta mallarna.
För att underlätta vårt arbete har den utbredda bilden av oss, delats i minst två delar; en framsida och en baksida.
För att vi på ett enkelt sätt skall kunna relatera UV-punkterna till våra plagg har mallskparna gjort mallarna så att det finns markeringar för t ex gränser för jackans olika delar, knän osv. Dessutom finns markeringar i mallarna,med så väl färger som text hur mallarnas olika delar passar samman. Rött mot rött osv.
Det kan tyckas att mallarna är gjorda enbart för en kvinnokropp. Men det är samma UV-punkter för både kvinno- och manskroppar. När man i t ex "Appearence" i Second Life ändrar sitt utseende flyttas grupper av punkter i 3d koordinatsystemet och då följer UV-punkterna med. Dessutom finns i "Appearence" ett par små "Knappar" längst ner i mitten av fönstret där man kan markera "female" eller "male". Så det är ingen risk att killarna ofrivilligt skulle få kvinnliga former. Så fiffigt är det ordnat.

Det kan vara en idé att gära sig en uppsättning kläder som täcker hela kroppen, även händer och fötter så att man kan se var sömmar och skarvar mellan de olika plaggen faller på kroppen. Det kan ha betydelse för hur man placerar mönster mm. Speciellt noga bör man vara under armarna, överaxlarna och i grenen. på bilden överst kan man se hur skarvarna går under armarna och i grenen och ner åt benens in- och utsidor.

Här kan du se markeringarna i midjan som hjälper dig att anpassa mönster över gränsen mellan kjol och överdel. Notera att kjolen alltid kommer att ligga ytterst och över alla andra plagg. Till och med jackans underdel kommer att täckas av kjolen.

Mallarna i ditt bildbehandlingsprogram
Ladda ner dina mallar eller "Templates" som de kallas på engelska. Bra mallar kan du hitta bl.a. här: http://www.robinwood.com/Catalog/Technical/SL-Tuts/SLPages/AVUVTemplates.html

Om du inte har tillgång till PS så kan du ladda ner "GIMP", ett riktigt bra bildbehandlingsprogram här:
http://bildochfoto.se/gimp-ett-gratis-alternativ-till-photoshop/ eller här:
http://www.gimp.org/downloads/

Ett annat bildbehandlingsprogram på nätet som du kan använda gratis i din web brewser är "Sumo Paint". Här hittar du det : http://www.sumopaint.com/home/
Där finns också bra information och hjälp att få om hur man använder programmet

Så här ser en mall ut i PS
Här ser man alla lager som finns i en mall. Längst ner syns lagren med UV-punkterna och linjerna mellan dem. Där ovanför finns lager sim innehåller granslinjer, "sömnsmåner och hjälpmarkeringar.
Längst till vänster syns "verktygslådan" med de vanliga verktygen.

Börja med att göra ett nytt lager där du "ritar" eller kopierar in det som skall bli ditt plagg. Placera ditt nya lager som skall bli grunden i ditt plagg över de två understa lagren i mallen. då kommer du att ha hjälp av lagren som visar begränsningar och sömsmåner. I bland kommer du att behöva hjälp av UV-punkterna och linnjerna som förbinder dem. Då kan du göra det lager du arbetar med något transparent så att du ser underliggande lager med UV-punkterna. De ger ett bra stöd och information när du skall placera detaljer i ditt plagg så att det hamnar på rätt ställe på kroppen.
/Kay Uggla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar