Visade sidor under den senaste månaden

På den här bloggen ger vi tips m m för byggande, scriptande och klädskapande i Second Life.

Gå med i gruppen SEC - Swedish Educational Center!
Gruppens syfte är att bidra till medlemmarnas möjligheter att tillfredsställa sin kreativitet i Second Life.
Genom den kommer du att få inbjudningar, kursmaterial, texturer, mallar och intressanta objekt som du kanske kan ha nytta av i ditt skapande. Kontakta Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com eller via IM!

SEC-gruppens medlemmar kan använda gruppens "notices" för att skicka ut sina egna skapelser, texturer råd och rön och gruppchatten för att få råd och dåd när man som mest behöver det i sitt skapande.
Vi hjälper varandra efter bästa förmåga att förverkliga våra kreativa drömmar!

Lärare, Byggare och klädskapare

Lärare, Byggare och klädskapare
Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com och Snowy Montpark: snowychannel@gmail.com

Vårens kursprogram

Bygg- och klädskaparkurser
på Solace Island våren 2010


Kursstart tisdag 12 januari!

http://slurl.com/secondlife/Solace%20Island/135/222/22/

Varje tisdag kl 22:00 ringer det in till lektion.

IronSide Carlberg Kaj uggla

Vårt syfte är att ge alla intresserade grunderna i hur man bygger och gör egna kläder i SL. I första hand med de verktyg som vi alla bär med oss. Men också att ta de första stegen till att använda andra hjälpmedel som t ex bildbehandlingsprogram för att skapa texturer mm.
Vi kommer inte att ge kompletta kurser i t ex Photoshop eller GIMP, men däremot visa hur du snabbt och på ett okomplicerat sätt kan använda sådana verktyg för att göra just texturer.

På samma sätt som tidigare kommer vi att dokumentera alla kursavsnitt här. Så att alla kan få stör och hjälp i sitt förverkligande av sina idéer.

Vårens preliminära program:

Programmet kommer att kompletteras under terminens gång allt efter önskemål och uppslag.

Bygg- och scriptkurser:
 • 12 januari; Byggkurs 4: Repetition script + Scriptat julkort (flyttats från 2009)
 • 26 januari; Byggkurs 5: Scriptade bollar som rezzaz, rullar och dör.
  (Förkunskaper: motsvarande byggkurs 4)
 • 9 Februari; Nybörjarkurs i primbygge (inga förkunskaper)
 • 23 februari; Vi bygger en prim som snurrar och växlar färg. Skriptning för nybörjare.
 • 9 mars; Vi bygger en HUD (Head up display) som får en prim att synas/bli osynlig
 • 23 mars; Vi bygger en stol med rörliga animationer som kan växlas.
 • 30 mars; Nybörjarkurs i primbygge (inga förkunskaper)
Syjuntor eller klädskaparkurser:
 • 19 januari; Syjunta 1: Nybörjarkurrs och snabb repetition
 • 2 februari; Syjunta 2: Introduktion till att använda mallar, bildbehandling och texturer
 • 16 februari; Syjunta 3: Tatueringar: Lärare Vii Bellic;
  (förkunskaper motsvarande Syjunta 2)
 • 2 mars; Syjunta 4: Flexiprims i kläder (Förkunskaper: Syjunta 1)
 • 16 mars; Syjunta 5: Texturer och färger fortsättning(Förkunskaper: Syjunta 4)
Frågor besvaras gärna per IM eller mail: kay.uggla@gmail.com

Alla är varmt välkomna
/IronSide Carlberg och Kay Uggla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar