Visade sidor under den senaste månaden

På den här bloggen ger vi tips m m för byggande, scriptande och klädskapande i Second Life.

Gå med i gruppen SEC - Swedish Educational Center!
Gruppens syfte är att bidra till medlemmarnas möjligheter att tillfredsställa sin kreativitet i Second Life.
Genom den kommer du att få inbjudningar, kursmaterial, texturer, mallar och intressanta objekt som du kanske kan ha nytta av i ditt skapande. Kontakta Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com eller via IM!

SEC-gruppens medlemmar kan använda gruppens "notices" för att skicka ut sina egna skapelser, texturer råd och rön och gruppchatten för att få råd och dåd när man som mest behöver det i sitt skapande.
Vi hjälper varandra efter bästa förmåga att förverkliga våra kreativa drömmar!

Lärare, Byggare och klädskapare

Lärare, Byggare och klädskapare
Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com och Snowy Montpark: snowychannel@gmail.com

Detta lärde vi oss på scriptkursen 26 januari

En jättekort repetering

Dagens ämne är script, att fixa så att bollar rezzar (föds), rullar och dör. Som ni ser där borta i vänstra hörnet så rullar bollar, precis så skall vi göra, men lite förenklat.

En prim är minsta byggbiten. Man kan forma primmen så den ser ut som allt möjligt, man kan sätta ihop en massa prim till en grej (objekt). Man kan ge varje prim ett (eller flera) script. Script ger primmarna ett liv. Dom kan göra saker. Idag skall vi göra en prim som skapar en prim.

Dags att göra lådan som kastar ut bollar

I lådan där borta finns ett script som kastar ut en prim var 5 sekund. Primmen som kastas ut är en boll, som i sin tur innehåller ett script. Bollen är dessutom fysisk, så den lyder naturlagarna, dvs falller mot marken. Då rullar den om underlaget lutar. Scriptet i bollen startar när bollen föds. Scriptet har en enda uppgift: Att DÖDA bollen efter 15 sekunder!

En sak är väldigt viktig med script, dom skapar lag, dvs SIRAP som gör att allt går så långsamt i SL, normalt är det inga problem, men om det börjar bli sirap, misstänk script (och damernas långa böljande hår och långa klänningar!).

Nu skapar alla en tom prim (box). Vissste ni förresten att man kan kan lagra jättmycket i en prim, och ha som en säkerhet. Sen stoppar man primmen bara där man själv vet (tex på egna tomten).

Nu sätter vi in detta script i primmen (klicka på bilden för att se tydligare):Scriptet heter OBJECT EMITTER
Vi tittar på scriptet, rad 0 börjar med //. Betyder en kommentar, den struntar primmen i, men vi läser. Där står att det är en OBJECT EMITTER.
På rad 3 står string objectnam = "boll"
Det betyder att vi skapar en liten "låda" (variabel) som är en string (bokstavföljd). Bokstavsföljden är texten boll, och det är vad primmen heter som vi skall kasta ut (generera) från primmen.

vector Voffset på rad 5 betyder : Vi skapar en variabel som är en vektor (vektor = följd av tal) som innehåller 3 tal, 0.0 0.0 och 2.0. Dom betyder just här att den nya primmen skall genereras 2 meter upp från denna prim. 0.0 först betyder att det är samma x-koordinat,
0.0 sen betyder att det är samma y- koordinat, och 2.0 betyder 2 meter upp (z-koordinat). vector vVel talar om hur fort vi kastar ut primmen (bollen) från den punkten, det är noll i alla tre dimensionerna x y z dvs den skall stå stilla (men börja ju falla för den är fysisk).

Nu har vi definierat ett antal variabler som sen programmet (scriptet) skall använda sig av.

Nu börjar egentliga scriptet: default.
state_entry: när scriptet laddas säger det "Starting" på kanal noll. Alla kan höra kanal noll.
Sen kommer touch_start dvs vad som händer när man klickar. Scriptet säger då Touched.

Sen börjar den rezza ett objekt (bollen). llRezObject är kommandot för att rezza en prim (eller ett objekt). Vad man rezzar finns på de följande raderna. Först kommer namnet på det som rezzas och i objectname har vi ju placerat ordet "boll" (sam angavs i de första raderna). Nästa grej är var vi placerar bollen. llGetPos betyder denna prims ställe och där plussar vi på vOffset som ju var en bit upp.

Sen talar vi om om den skall vridas i någon riktning, men det är noll i alla rilktningar, dbs ingen vridning.

Nu har vi rezzan en boll! Som sista rad säger vi nu "påminnn mig var 5 sekunde" för då skall vi rezza en ny. Då hamnar vi i timer(). Så nu startar scriptet med födelse av en boll var 5:e sekund. SL blir fullt av bollar! Om man inte tar död på dom...


Dags att skapa boll och script i bollen (som skall kastas ur lådan)

Nu skall vi hämta bollen med script: I gröna bollen kan ni köpa en boll. Kopiera den till primmens inv.

Lite om scriptet:
state_entry sätter status = physics
on rez (=vid födelse) sätter in timer på 60 sek (ni har 15)
När timer gått färdigt dödas bollen llDie()

Mer var det inte idag

Vill ni läsa mer om script, bästa stället (enl mig) är i eran help i SL Scripting Portal.
Då var det slut för idag! Hej då!

/IronSide Carlberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar