Visade sidor under den senaste månaden

På den här bloggen ger vi tips m m för byggande, scriptande och klädskapande i Second Life.

Gå med i gruppen SEC - Swedish Educational Center!
Gruppens syfte är att bidra till medlemmarnas möjligheter att tillfredsställa sin kreativitet i Second Life.
Genom den kommer du att få inbjudningar, kursmaterial, texturer, mallar och intressanta objekt som du kanske kan ha nytta av i ditt skapande. Kontakta Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com eller via IM!

SEC-gruppens medlemmar kan använda gruppens "notices" för att skicka ut sina egna skapelser, texturer råd och rön och gruppchatten för att få råd och dåd när man som mest behöver det i sitt skapande.
Vi hjälper varandra efter bästa förmåga att förverkliga våra kreativa drömmar!

Lärare, Byggare och klädskapare

Lärare, Byggare och klädskapare
Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com och Snowy Montpark: snowychannel@gmail.com

Byggkurs nr 2 2009-11-24

Fysiska prim, fortsättning

Kursavsnittet inleddes med att skapa en boll med 0.5 meters diameter. För att man tydligare skulle se bollen rulla fick den en textur. Primmen markerades som "pysical" och den kunde då släppas från några meter över marken, varefter den föll mot marken och studsade.

Fysiska primmar bidrar också till lagg (tillsammans med långt hår, radarscript, långa kjolar etc). Därför undvik laggskapande primmar om ni skall vara många (30,40....) på en sim samtidigt.

Ränna

Sen skapades en ränna för bollen att rulla i. Rännans längd ca 2 meter och rännans lutande kanter fixades med "Path Cut Begin and End" under fliken Object. Rännan placerades ca 2 meter ovan mark. Rännan gavs lutning så boll rullar av rännan. Ett stopp (en liten prim) placerade i rännans nedre del varefter flera bollar placerades i rännan.

En tunna byggdes av en prim och den urholkades till 95%. Tunnan placerades under lågsta delen av rännan varefter stoppet togs bort. Alla bollarna rullade av egen kraft ner i tunnan!


Tunnan och alla bollarna utom en togs bort.Spiralränna

Dags att bygga en spiralränna, som bollar kan rulla i.
Utgångsprim: torus (ringmunk)

Resultatet:
Med lite justering i höjdled och lutning av ränna. kunde sen en boll fås att rulla ner i spiralrännan.
En del byggde spiralränna med flera varv (Revolutions):

Nästa byggkurs (8/12) behandlar script. Nästa kurs (1/12) leds av Kay Uggla och handlar om kläder).
/IronSide

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar