Visade sidor under den senaste månaden

På den här bloggen ger vi tips m m för byggande, scriptande och klädskapande i Second Life.

Gå med i gruppen SEC - Swedish Educational Center!
Gruppens syfte är att bidra till medlemmarnas möjligheter att tillfredsställa sin kreativitet i Second Life.
Genom den kommer du att få inbjudningar, kursmaterial, texturer, mallar och intressanta objekt som du kanske kan ha nytta av i ditt skapande. Kontakta Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com eller via IM!

SEC-gruppens medlemmar kan använda gruppens "notices" för att skicka ut sina egna skapelser, texturer råd och rön och gruppchatten för att få råd och dåd när man som mest behöver det i sitt skapande.
Vi hjälper varandra efter bästa förmåga att förverkliga våra kreativa drömmar!

Lärare, Byggare och klädskapare

Lärare, Byggare och klädskapare
Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com och Snowy Montpark: snowychannel@gmail.com

Bygg- och Klädskaparkurser på Solace Island

Kurser på Solace Island

På Solace Island kommer kursverksamheten igång igen. Under november och december kommer det att hållas kurser i byggande, scriptande och sömnad (mode och design av kläder).

Tid för kurserna är tisdagar mellan 22:00 och 23:00. Plats: Solace Island, norra delen av simen:


Kurserna hålls på svenska och huvudsakligen som chatt, vilket innebär att kursdeltagarna har en komplett dokumentation med sig direkt från kurserna. Ett speciellt moment kommer att handla om att göra en eldplats. Nattsurr Allstar leder det. I kurserna ingår moment där baskunskap om texturer lärs ut. Kurserna är avsedda att ge grundkunskaper och utgår ifrån att kursdeltagarna är nybörjare. Se även schemat för kurserna i i högerspalten.

Bygg- och scriptkurs
Lärare och instruktörer: Ironside Carberg och Nattsurr Allstar
Bygg- o scriptkursen är uppdelade på 3-4 avsnitt. Avsikten är att deltagarna skall efter kurslut behärska Second Lifes verktygslåda för att bygga, kunna applicera texturer och förstå hur script fungerar.
IronSide Carlberg
Under kursen kommer Nattsurr Allstar att lära ut hur man gör eldplats


Slutresultatet för bygg- o scriptkursen finns uppställd på
IronSide Carlbergs tomt på Solace
Island.

Tisdagen den 3 november: IronSide
- Titta på slutresultatet
- Vari består byggandet? (prim+script)
- Skapa boll med textur, prova hur fysisk boll fungerar (faller mot marken)
- Skapa ränna och släppa boll som rullar
Förkunskaper: Inga men ett intresse att lära byggeri

Tisdagen den 17 november : Nattsurr
Nattsurr Allstar
- Eldstad: Övning att arrangera prim och att hantera texturer Förkunskaper: Enkel bygg (eller 3 november)

Tisdagen 24 november : IronSide
- Arrangera flera rännor som boll får rulla i
- Skapa en tunna (cylinder med hål) som bollen får rulla ner i.
- Skapa många bollar Förkunskaper: Enkel bygg (eller 3 november)

Tisdagen den 8 december: IronSide
- Vad är script? Varför? Hur?
- Enkelt script i bollen (generera chatt-text på klick)
- Enkelt script i bollen (text som svävar ovanför bollen)
Förkunskaper: Vilja förstå script

Tisdagen den 22 december: IronSide
- Skript, fördjupning
- Skapa script som "dödar" bollen efter 30 sek.
- Skapa script som "skapar bollar" som rullar utefter rännan.
Förkunskaper: Enkel programmering eller kursen den 8 december
Kurs i design av kläder (Syjunta/Sykurs)

Lärare och instruktör: Kay Uggla och inbjudna lärare/professionella designers
Sykursen är uppdelad på 3 lektioner - Syjuntor.

Avsikten är att kursdeltagarna efter kursslut skall kunna göra enkla realistiska plagg med skuggor och skrynklor som ger ett intryck av verklighet. Plaggens utseenden kommer att präglas av texturer som deltagarna har utarbetat som hemläxor mellan mötena.

Lektionerna kommer att hållas i en lättsam atmosfär i form av syjuntor på tisdagar mellan 22:00 och 23:00 enligt schemat i högerspalten.

Kay Uggla
Tisdag den 10 november Syjunta 1: Kay
- hur byggs våra kläder upp med basdelar på kroppen och "asessoirer"
- inbyggda verktyg och deras begränsningar
- inledande om texturer för kläder
- mer om mallar och texturer i t ex Photoshop, Photoshop Elements eller GIMP.
- info om mode i SL (utförs av proffs som ger en kortare introduktion i något aktuellt ämne) - - hemuppgift : en vardags dress inklusive texturer (Övning i photoshop-liknande program blir hem läxa enligt anvisningar)

Tisdag 1 december Syjunta 2 : Kay
- visning av de egna alstren på catwalken med råd från professionella designers.
- mer om mallar och texturer i t ex photoshop. (Övning i photoshop-liknande program blir hem läxa enligt anvisningar)
- om flexi för kläder
- demonstration av "symaskinen" för flexiskirts
- deltagarna får en kopia av symaskinen med anvisningar
- professionell modeskapare visar hautcouture
- festkläder och informerar om trender
- Hemläxa: göra en egen fest dress för jul- och vinterkalasen.
- deltagarna får poseplatta.

Tisdag 15 december Syjunta 3: Kay
- Uppvisning av de egna kläderna på catwalken med expertisbedömning och råd
– Avslutningsparty.


Välkomna önskar IronSide Carlberg, Nattsurr Allstar och Kay Uggla

Schema för kurserna i bygg och design på Solace Island hösten 2009:
Tisdagen den 3 november Byggkurs 1:
- Inledande och grundläggande om bygg i SL samt att se kursens slutmål.

Tisdag den 10 november Syjunta 1
- inledande om texturer för kläder och om mallar och verktyg
- info om mode i SL

Tisdagen den 17 november Byggkurs Eldstad:
- Göra en eldstad
Förkunskaper: Enkel bygg (eller 3 november)

Tisdag 24 november Byggkurs 2
- Bygga detaljer och funktioner
Förkunskaper: Enkel bygg (eller 3 november)

Tisdag 1 december Syjunta 2
- visning av de egna alstren på catwalken med råd från professionella designers.
- mer om mallar och texturer och om flexiskrits mm

Tisdagen den 8 december Byggkurs 3:
- Vad är script?
Förkunskaper: Vilja förstå script

Tisdag 15 december Syjunta 3:
- Uppvisning av de egna kläderna på catwalken med expertisbedömning
- skuggor och skrynklor mm
- Avslutningsparty för syjuntorna.

Tisdagen den 22 december Byggkurs 4:

- Skript, fördjupning och att slutföra kursens slutmål.
Förkunskaper: Enkel programmering eller kursen den 1 december

/Kay Uggla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar