Visade sidor under den senaste månaden

På den här bloggen ger vi tips m m för byggande, scriptande och klädskapande i Second Life.

Gå med i gruppen SEC - Swedish Educational Center!
Gruppens syfte är att bidra till medlemmarnas möjligheter att tillfredsställa sin kreativitet i Second Life.
Genom den kommer du att få inbjudningar, kursmaterial, texturer, mallar och intressanta objekt som du kanske kan ha nytta av i ditt skapande. Kontakta Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com eller via IM!

SEC-gruppens medlemmar kan använda gruppens "notices" för att skicka ut sina egna skapelser, texturer råd och rön och gruppchatten för att få råd och dåd när man som mest behöver det i sitt skapande.
Vi hjälper varandra efter bästa förmåga att förverkliga våra kreativa drömmar!

Lärare, Byggare och klädskapare

Lärare, Byggare och klädskapare
Kay Uggla: kay.uggla@gmail.com och Snowy Montpark: snowychannel@gmail.com

Kursdokumentation Scriptkurs 2009-12-08

Förutsättningar:
Kursen är avsedd för nybörjare på script.
Förkunskaper: (kunna skapa en prim)

Kursen:

VÄLKOMNA allihop
Meningen är att alla skall kunna grunderna i script när timmen är över
Script vad är det? Jo script betyder nåt i stil med skriva.
Script är att man ger en lista till en prim: Gör så här !
Å då gör primmen så, om man skrivit rätt.

Man kan göra mycket med script.
Man sätter in ett script i en prim och sen kommer primmen att lyda scriptet.
Den kan:

- röra sig (dvs primmen kan röra sig)
- ändra storlek/färg/textur
- prata!
- lyssna!
- känna när nån klickar
- ta reda på vem som är i närheten
och en massa andra saker.

Varje Prim kan ha ett eller flera script i sig, ni har sett bollarna här, dom skapas av ett script
och alla bollar har ett script som "dödar" bollen efter 30 sek

Nu skall vi börja med att skapa en kub, alla skapar en kub på sin platta
Ni ser då ett redigeringsfönster, välj den flik som heter Content
Ni ser en Blå knapp, New script, med den skapar man ett enkelt script i primmen.
Då får ni ett nytt innehåll i primmen, ett script "New Script". Dubbelklicka på det så får ni se scriptet:
Det skapas automatiskt av SL när man klickar. Nu har primmen fått liv. Livet består av två saker:
- 1. När man rezzar primmen så säger scriptet Hello Avatar
- 2. När man klickar på primmen så säger den Touched

Hur kan det nu komma sig? Titta på scriptet. Överst står det default. Det säger att programmet börjar här (vi säger det nu åtminstone). Ni behöver bara veta att det alltid skall finnas. Default betyder ju Vanlig (eller här vanlig start).

På rad ett der ni ett konstigt tecken, jag vill kalla det måsvinge och det är ett mycket viktigt tecken i scriptspråket. Det säger här börjar ett block (block är en samling rader som gör nåt).
Om ni tittar på rad 11 så finns det en måsvinge där också (fast åt andra hållet), den betyder , här slutar blocket.

Nu har vi alltså definierat Här har vi ett script, det börjar här (default). Nu tittar vi vad som finns i blocket. Det står state_entry(). Det betyder : om vi rezzar primmen (eller resettar scriptet) GÖR DET SOM FÖLJER. Dvs det som följer efter. Ni kan låtsas att det är en bruksanvisning: om någon säger rezzar, gör såhär!

Efter state_entry() följer en ny måsvinge. Det betyder, här börjart ett nytt block. Dvs i det gamla blocket (som inte slutat) börjar ett nytt block. Ni ser de båda måsvingarna som startar och slutar blocket. Det är ett "underblock".

Blocket innehåller en enda rad som innehåller en massa text.
Det viktiga är att raden slutar med ; (semikolon). Scriptspråket är väldigt griningt när det gäller semikolon! Måste alltid finnas på rader som gör nåt i ett block. Vanlgaste felet är att glömma semikolon. Om man tittar på raden så står det llSay(0,"Hello Avatar!");

llSay är ett kommando, ungefär: hallå prim nu gör du såhär...

Och vad skall då llSay göra? Jo, llSay skall göra så att primmen pratar. llSay är som sagt ett kommando, de allra flesta kommandona börjar med ll, som betyder Linden Language. Say betyder just SÄG något, och vad skall kommandot säga, jo det som finns mellan parenteserna efter llSay. Man kallar det som står efter llSay för parametrar, dvs det som beskriver hur kommandot skall jobba.

Första parametern 0 (noll) betyder: prata på kanal noll, dvs den enda kanal som kan höras av oss avatarer. Alla avatarer lyssnar på kanal noll, och står man tillräckligt nära (20 meter) så hör man. Samma sak som när jag nu pratar.


Efter nollan kommer ett komma där slutar första parametern. Efter kommat börjar andra parametern VAD SKALL SÄGAS. Och det som skall sägas är Touched. Dvs en text. Och för att markera att det är en text så måste man sätta det inom citationstecken (").

Efter slutcitationstecken kommer en slutparentes. Inom parenteserna kan man skriva vad man vill (man man ska vara försiktig med citationstecken). Slutparentesen betyder HÄR SLUTAR parametrarna till llSay. Sen var det det viktiga semikolonet!


Sen kommer en måsvinge som säger slut på blocket, dvs gör inget mer
Sen kommer en rad 6 som är tom, det är bara för att s´det skall se fint ut
Man skriver man måsvinge med Alt Gr och 7 (eller 0)


Nu går vi till rad 7. Här kommer en ny rad som säger touch_start(integer total_number)
Det betyder: Ifall nån klickar på primmen som innehåller detta script SÄTT IGÅNG OCH JOBBA! Texten integer total_number behöver ni inte bry er om, men betyder hur många som klickat just nu. Strunt i det.

Om nu nån klickar så sätter scriptet igång med att jobba meed blocket som följer efter
start måsvinge fram till nästa slut måsvinge. Lite om kanaler: Det finns miljoner kanaler man kan välja men vi avatarer kan bara lyssna på en! Men kanaler kan vara bra om man vill att en prim skall prata med en annan prim. Då kanske man sänder på kanal 1234 och en prim i närheten lyssnar på kanal 1234. Då kan dom prata med varann, och den ena primmen kan säga till den andra, nu har jag blivit röd, bli röd du också. Det om kanaler.

Nu har vi gått igenom ett script som finns i en prim. Scriptet är en textfil (samma som ett notecard). Man kan ändra i scriptet för att få det att gör andra saker eller att säga andra saker. Så fort man har gjort en ändring så tänds knappen Save. Det betyder att scriptet inte är kontrollerat och inte är lagrat. Lagrat i Lindens server. Då måste man klicka på Save och då får man efter ett tag BETYG. Om man klarat av att göra en ändring eller om man gjort nåt fel (kanske glömt semikolon).

Nu skall vi ändra scriptet.För in den raden MEN MED ERT EGET NAMN, glöm semikolon så får ni se vad som händer
IronSide Carlberg: det är viktigt att alla tecken blir rätt (Lindens ä'r jättegriniga!)
Men som sagt glöm semikolon. en klickar ni på Save
Save betyder: Kolla om scriptet är rätt formulerat, lagra scriptet på lindens server
Observera: primmen/skriptet är ännu inte lagrat i ert inventory.

Nu har vi fått en prim att prata.
Nu skall vi sätta en text ovanför primmen.Nu har vi en ny rad. llSetText är ett kommando som skriver en text ovanför primmen
Det kommandot består av tre parametrar. Först vad som skall skrivas. "Detta är irons kub". Nästa parameter: vilken färg skall vi skriva texten med. Här är det tre siffror inom "störreän-mindre-än det är hur mycket färg vi skall ta från färglådan röd grön blå.Vi ska ta en klick röd, en klick grön och en klick röd, DET BLIR ALLA FÄRGER IHOP DVS VITT.

Det var såhär långt jag tänkte gå igenom script idag.

När det gäller script är det bra att börja med att ändra andras script och försöka förstå vad som menas. Det finns jättemånga ställen man kan läsa mer om script.

Mitt bästa ställe är i Help till SL, Klicka på Help och välj Scripting Portal. Men var smarta , sök (leta inte själv). Sök tex på llSay. Där finns allt (men kanske inte så pedagogiskt)
En annan kul och intressant grej finns på http://3greeneggs.com/autoscript
Där skapar man många script genom att bara svara på frågorna och vips finns ett färdigt script att sätta in.
Vill nu titta på en video som förklarar metoden så finns även det (Torley Linden)
http://wiki.secondlife.com/wiki/Video_Tutorial/Get_started_scripting_with_Autoscript

Glöm inte bort Google! Ni kan fråga på tex llSay och få MASSOR av svar.

Tack för i kväll alla som kom!

1 kommentar:

  1. Som vanligt när IronSide har hållit i kursen blir det lätt att hänga med. Du fick det att verka lätt! Skall prova på det.

    SvaraRadera